Tenable

Tenable

Tenable®

Tenable je společnost, která stojí za vývojem známého scanneru zranitelností Nessus. Drtivá většina IT profesionálů zná právě Nessus, ale nespojuje si ho s tvůrcem tohoto nástroje, jímž je Tenable.

TENABLE VÁM POMŮŽE, ŘEŠÍTE-LI TYTO PROBLÉMY

red hat

POTŘEBUJETE ZJISTIT, JAKÉ SYSTÉMY A V JAKÉM STAVU JSOU PŘIPOJENY DO SÍTĚ

CHCETE ZJISTIT, ZDA SPLŇUJETE BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY

red hat

ŘEŠÍTE ZABEZPEČENÍ UZLŮ V SÍTI A JEJICH ZRANITELNOSTI

PROVOZUJETE SLUŽBY PŘES INTERNET A POTŘEBUJETE ZAJISTIT JEJICH BEZPEČNOST

POMŮŽE VÁM ŘEŠENÍ

Tenable.ot (powered by Indegy)

Získejte komplexní pohled na své průmyslové prostředí nebo proaktivně informace o zranitelnostech v síti. Tenable.ot. nabízí sjednocení zabezpečení OT a IT a poskytuje komplexní řešení. IT část sestává z Nessus scannerů a OT se skládá z řešení od Indegy. To vše v jednotném a přehledném centrálním managementu Tenable.SC.

Tenable.sc (SecurityCenter)

Bezpečnostní platforma určená pro on-premise instalaci. Dlouhodobě sleduje IT prostředí firmy a kontinuálně skenuje zranitelnosti. Výhodou tohoto řešení je jeho rozšiřitelnost, neboť můžete nainstalovat libovolný počet Nessus Scannerů ke skenování zranitelností po celé organizaci. O analýzu výstupů a pomoc s mitigací se stará centrální prvek Tenable.SC. Tato platforma se dá následně rozšiřovat o další unikátní funkce.

První unikátní je takzvaný Passive Scanner neboli agent pro migrující stanice. S pasivním skenerem se dostanete k oblasti industriálních zařízení. Tenable nabízí i speciální licenci právě pro skenování v prostředí SCADA, které je dost specifické a citlivé na neuvážené změny. Bez hrozby aktivního zásahu dokáže sledovat provoz mezi zařízeními a identifikovat zranitelnosti.

Tenable.IO.

Řešení nabízené jako služba, tedy z cloudu. To dává organizacím jedinečnou možnost dívat se očima hackera z internetu. Následně potom mohou organizace a společnosti identifikovat slabá místa a zamezit útokům na slabá místa zvenčí. Tato platforma se dá rovněž rozšiřovat o další moduly. Jedním z nich je Container Security pro aplikace spuštěné jako samostatné kontejnery, dalším je kontrola splnění standardů, jako například PCI ASV, a posledním je sken webových aplikací, které organizace provozuje, to vše vždy aktuální a dostupné díky správě Tenable.

Tenable Lumin

Dává možnost porovnat si, jak to vypadá s vaší organizací, pokud jde o konkurenci.

Nessus Professional

Je určen pro provádění jednorázových nebo opakovaných skenů ke zjištění zranitelností. Je to software, který nainstalujete do vybraného koncového zařízení a provedete sken. Výstup je vždy pro daný sken a jeho vyhodnocení provádí administrátor.

TENABLE Odhaluje a pomáhá chránit

Nabízí nástroj Nessus, který zranitelnosti nejen odhalí, ale také vám je pomůže odstranit.

K výsledku skenu přidá rovnou doporučení, jak zranitelnosti zabránit. Ať už je to změna konfigurace, nebo implementace záplaty. Zároveň pomůže stanovit priority a vytvářet bezpečnější prostředí.

Jedinečná vlastnost pasivního skenu vám tak dává silnou zbraň i pro velmi citlivá prostředí, jejichž odstávka by znamenala velkou ztrátu. Protože i tato zařízení je třeba chránit, neboť mohou být vstupenkou pro nepovolané.

Tenable.ot. (powered by Indegy) nabízí sjednocení zabezpečení OT a IT a poskytuje komplexní řešení.

PŘESVĚDČTE SE, JAK TENABLE POMÁHÁ ZÁKAZNÍKŮM

red hat

CASE STUDY

PRIMÁRNÍM ÚČELEM APLIKACE NESSUS MANAGER BYLO VYKONÁVAT SPRÁVU AGENTŮ A OPERACE SKENOVÁNÍ AGENTŮ PRO ON-PREMISE INFRASTRUKTURU (10 000 SYSTÉMŮ), ZATÍMCO TENABLE.IO SE POUŽÍVAL PRO SPRÁVU AGENTŮ A SKENOVÁNÍ OPERACÍ PRACOVNÍCH STANIC UŽIVATELŮ (40 000 SYSTÉMŮ).

Zjistit více

CASE STUDY

TENABLE UMOŽNIL CENTRALIZOVANOU ANALÝZU A VYKAZOVÁNÍ ÚDAJŮ SHROMÁŽDĚNÝCH OD AGENTŮ NESSUS A EXISTUJÍCÍ TRADIČNÍ SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ

Zjistit více
Veracomp dátové centrá

CASE STUDY

HLAVNÍM ÚČELEM OPERAČNÍ VRSTVY (TENABLE.IO) BYLO VYKONÁVÁNÍ SPRÁVY AGENTŮ A SKENOVÁNÍ AGENTŮ

Zjistit více

Aké eventy vás s Tenable čakajú?

Preskočiť mesiace

červen, 2022

Žiadne eventy

CO MÁ TENABLE NOVÉHO?

    Zatím nemáme žádné novinky

KOMU SE MŮŽETE OZVAT?

silueta tváre

Aleš Dvorák

Sales
Jan Ryneš

Jan Ryneš

System Engineer
Tenable Certified Pre-Sales Architect (TCPSS), Engineer (TCPSE),Integrator (TCPSI)
X