Nozomi

Nozomi networks

Nozomi Networks

Společnost Nozomi Networks nabízí řešení počítačové bezpečnosti a provozní viditelnosti pro průmyslové řídicí systémy nebo ICS. Kompletní pasivní řešení zranitelností a hrozeb v průmyslových systémech SCADA. Je možné ho připojit a integrovat s aktivními prvky, jakými jsou firewally. SCADAguardian podporuje mnoho integrací se systémy: SIEM (Security Information Event Management), analytickým softwarem, firewally a NAC (Network Access Control). Řešení je výjimečné svou automatizací zjišťování nových profilů v síti pomocí přístupu machine learning a přehlednou vizualizací sítě.

NOZOMI VÁM POMŮŽE, ŘEŠÍTE-LI TYTO PROBLÉMY

red hat

NEVÍTE, JAK CO NEJLÉPE ZAJISTIT SÍŤ SCADA SYSTÉMŮ, JAKÝMI JSOU NAPŘÍKLAD STROJE S MALÝM VÝPOČETNÍM VÝKONEM: PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS (PLCS) NEBO REMOTE TERMINAL UNITS (RTUS) – VENTILY, ČERPADLA, MOTORY.

NEMÁTE PŘEHLED, JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ HROZBY SE VYSKYTUJÍ V OT SÍTI SE SCADA SYSTÉMY

red hat

NEEFEKTIVNĚ A POMALEJI SE BRÁNÍTE PROTI BEZPEČNOSTNÍM HROZBÁM V OT SÍTI SYSTÉMŮ SCADA

NOZOMI NETWORKS NABÍZÍ TATO ŘEŠENÍ

Guardian

Guardian poskytuje inovativní technologii pro monitorování a hodnocení průmyslových řídicích systémů, a to na fyzickém zařízení (appliance) nebo ve virtuálním prostředí. Pasivně se připojuje do průmyslové sítě bez narušení provozu.

Sleduje celý provoz v rámci kontrolních a procesních sítí, analyzuje ho na všech úrovních vrstev ISO/OSI. Guardian zařízení musí být zapojené do SPAN/Mirror portu síťového zařízení. Využívá techniky uměle inteligence a strojového učení k vytvoření podrobných profilů chování pro každé zařízení podle stavu, aby rychle zjistil kritické hodnoty. Poskytuje nejlepší vizualizaci sítě ve své třídě, správu prvků, detekci anomálií, hodnocení zranitelnosti, jakož i dashboardy a reporty.

Nozomi vám umožní

Získat podrobný přehled o síti OT.

Sledovat proaktivně hrozby.

Odhalovat anomálie, hrozby nebo prvotní příčinu problémů v síti.

Zabránit automaticky jejich šíření prostřednictvím integrace na partnerské řešení.

PŘESVĚDČTE SE, JAK NOZOMI NETWORKS POMÁHÁ ZÁKAZNÍKŮM

red hat

CASE STUDY

ENEL IMPLEMENTOVAL SÍŤOVÉ ŘEŠENÍ NOZOMI PRO MONITOROVÁNÍ SVÝCH ELEKTRÁREN A SÍTÍ

ZJISTIT VÍCE

CASE STUDY

SPOLEČNOST VERMONT ELECTRIC COOP (VEC) IMPLEMENTOVALA ŘEŠENÍ NOZOMI NETWORKS A VÝRAZNĚ ZLEPŠILA SVŮJ BEZPEČNOSTNÍ PROFIL

ZJISTIT VÍCE
Veracomp dátové centrá

CASE STUDY

DISTRIBUTOR ZEMNÍHO PLYNU SI ZVIDITELNIL SVOU INFRASTRUKTURU

ZJISTIT VÍCE

Michael Dugent z Nozomi Networks prezentoval v polovině října poprvé na Slovensku na našem semináři. Zájem o jeho prezentaci byl opravdu velký, proto si ji můžete pustit ve formě videozáznamu. Podívejte se, co se Michael dozvěděl z mnoha instalací nebo na co je třeba dávat pozor.

CO MÁ NOZOMI NETWORKS NOVÉHO?

    Zatiaľ nemáme žiadne novinky

KOMU SE MŮŽETE OZVAT?

silueta tváre

Tomáš Barta

Channel Sales Executive
Adam Postl

Adam Postl

System Engineer
Nozomi Networks Certified Engineer
X