Flowmon

Flowmon logo

Flowmon

Spolehlivá a dobře zabezpečená síť je klíčem k fungování každé společnosti.

Flowmon se specializuje na moderní technologie monitorování síťového provozu na bázi analýzy  datových toků (NetFlow), chování sítě (Network Behavior Analysis - NBA) a hardwarovou akceleraci síťových komponent (FPGA).  Flowmon tak umožnuje plnou viditelnost a bezpečnostní analýzu síťového provozu což následné usnadňuje detekovat problémy a bezpečnostní incidenty vznikající v síti.
Díky behaviorální analýze datového provozu tak dokáže detekovat i úplně nové a prozatím nepopsané hrozby, které nejsou detekované standardními prostředky (AV, IPS) a umožňuje tak lepší ochranu podniků před moderními typy kybernetických hrozeb.

Flowmon vám pomůže, Řešíte následující problémy

red hat

Potřebujete kompletní vizibilitu do vaší sítě bez nutnosti cokoliv instalovat na
koncová zařízení?

Chcete nástroj, který vám umožní skrze grafické rozhraní během chvilky najít a analyzovat problém ve vaší síti?
Veracomp dátové centrá

Potřebujete řešení, které dokáže zjistit změny v chování vaší sítě a vyhodnotit je?

Hledáte nástroj, který dokáže průběžně analyzovat datové toky a odhalovat bezpečnostní incidenty v nich?
Veracomp bezpečnosť IT

Máte důležité webové a databázové aplikace u kterých potřebujete kontrolovat výkon, funkčnost a spolehlivost?

Zajímá vás výkon a bezpečnost vaší sítě? 

Pomůže vám řešení

Flowmon for DDoS Protection

Objevte funkce a výhody Flowmon DDoS Defender, řešení pro detekci a zmírnění volumetrických útoků - DoS (Denial of Service) nebo DDoS (Distributed Denial of Service).

Flowmon for Performance Monitoring

Co kdybyste mohli snadno rozlišit mezi zpožděním na úrovni aplikace a na úrovni sítě? Prozkoumejte funkce FlowMon pro monitorování výkonu sítě a sledování výkonu aplikací.

Flowmon for Security of Your Network

Detekční systém FlowMon Anomaly - moderní přístup pro zabezpečení sítě založený na analýze síťového chování (NBA).

Flowmon Packet Investigator

Evoluční nástupce Flowmon Traffic Recorder je zde a rozšiřuje původní funkčnost o automatickou analýzu paketů. Investigator je jedinečný v tom, že nejen zachycuje všechny pakety související s událostí v síti, ale také je analyzuje a poskytuje vysvětlení s návrhy na nápravu. To vše automaticky.

Flowmon si získává světový věhlas, protože:

Pomáhá chránit před moderními sofistikovanými útoky na vaši síť

Hlídá výkon, funkčnost, spolehlivost i bezpečnost databázových aplikací

Nepotřebuje instalaci na koncová zařízení

Správu sítě je provádíte skrze přehledné grafické rozhraní

Poskytuje vizibilitu a analýzu aplikací a procesů v síti v reálném čase

Co má Flowmon nového?

    Feed has no items.

Komu se můžete ozvat?

silueta tváre

Alois Andrýsek

System engineer
Presales
silueta tváre

Ladislav Arvai

Brand Manager
X